Breaking

Thursday, January 31, 2019

Malalaking tilapia na nahuli sa Pasig River, delikado at hindi ligtas kainin

Imahe mula sa Facebook

Noong Enero 27, 2019, Linggo ay nakakuha ang ilan sa mga residente ng Barangay 900 sa Punta, Sta. Ana na nakapangisda ng mga sariwang tilapia na may bigat na halos isang kilo ang isa.

Ang mga mangingisda at mga bata sa lugar ay hindi maaaring itago ang kanilang mga kasiyahan at kaguluhan matapos makahuli at makakita ng mga malalaking isda mula ng ma-rehabilitate ang award-winning na Pasig River.

Noong 2009, ayon sa pag-aaral ng "Biodiversity Assessment of Pasig River and its Tributaries: Ecosystems Approach" ng Natural Resources  (DENR) - Ecosystems Research and Development Bureau (ERDB), walong (8) species ng isda, kabilang ang tilapias nakatira sa makasaysayang ilog.

Ang Pasig River Rehabilitation Commission - PRRC sa kabilang banda ay nagpapaalala sa lahat na kahit na ito ay katibayan ng makabuluhang pagpapabuti ng ilog, ang mga isda ay maaaring maglaman ng mga bakas ng mga nakakalason na kemikal na maaaring maging sanhi ng pinsala sa kalusugan ng isa. Kaya, pinapayuhan ang lubos na pag-iingat.What can you say about this?

Share us your thoughts by simply leaving on the comment section below. For more news and viral updates, feel free to visit our site often. 

Thanks for dropping by and reading this post.

Daily Pilipinas Source: Facebook

No comments:

Post a Comment